automatizirani brojač novca


automatizirani brojač novca
automated teller machine
* * *
• automated teller machine

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.